QQ音乐红包雨兑换7天豪华绿钻

手Q打开活动地址->进去点红包雨(每个都点上)->倒计时结束后->查看我的红包->兑换7天绿钻

 

PS:红包目前就只有兑换7天绿钻有用,没点到2元及以上红包就换号搞!

 

活动地址:https://y.qq.com/m/cact/2020redenv/dist/main.html

QQ音乐红包雨兑换7天豪华绿钻

活动时间:2020.1.15~1.27

阿强爱分享
  • 本文由 发表于 2020年1月16日15:40:21
  • 转载请务必保留本文链接:https://iooqp.cn/646.html
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: